<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 产品推荐 > 东北轻合金铝合金化学标样-1
    东北轻合金铝合金化学标样-1

     

     

    东北轻合金铝合金化学标样-1

     

    牌号 编号 元         素        含         量     (%
      Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr Be Pb Sn Cd Sb Ce
    LY11-2A11 BY2134-1 0.6 0.44 4.12 0.35 0.52  0.083 0.25 0.051       
    LY12-2A12 BY2132-1 0.18 0.32 4.37 1 1.59  0.022 0.32 0.02       
    LY16-2A16 BY2133-1 0.45 0.26 6.31 0.39 0.086 0.19 0.094 0.11 0.038       
    LF2-5A02 BY2121-1 0.4 0.55 0.098 0.29 2.3  0.048 0.08 0.069       
    LF12-5A12 BY2125-1 0.18 0.26 0.058 0.69 9.38  0.093 0.058 0.027 0.12 0.0029    0.013 0.16
    LD2-6A02 BY2140-1 0.87 0.39 0.49 0.29 0.53 0.083 0.052 0.11 0.036       
    LD8-2A80 BY2142-1 0.79 1.18 2.15 0.19 1.37  1.22 0.19 0.094       
    LD9-2A90 BY2143-1 0.81 0.84 3.83 0.1 0.53  2.14 0.21 0.2       
    LT1-4A01 BY2170-1 5.55 0.49 0.11 0.08 0.055  0.0061 0.16 0.012   0.017    
    LT2 BY2171-1 11.75 0.43 0.015 0.2 0.01  0.0048 0.096 0.11     0.15  
    LT43 BY2172-1 0.061 0.46 5.02 0.73 4.54 0.087 0.05 0.24 0.028 0.15      
    LC4-7A04 BY2160-1 0.29 0.23 1.52 0.39 2.44 0.17  6.17        
    LF5-5A05 BY2123-1 0.4 0.51 0.21 0.16 4.98  0.011 0.053 0.0098       V:0.072
    LF21-3A21 GBW02202 0.18 0.38 0.095 1.38 0.021  0.013 0.1 0.036   0.032    
    LD2-6A02 GBW02203 0.95 0.25 0.38 0.25 0.58 0.21 0.031 0.11 0.033    0.03   
    LD8-2A80 GBW02220 0.88 1.18 2.17 0.14 1.56  1.15 0.3 0.041       
    LY12-2A12 GBW02221 0.34 0.38 4.46 0.36 1.51  0.045 0.28 0.055       

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案