<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 产品推荐 > 东北轻合金铝合金化学标样-2
    东北轻合金铝合金化学标样-2

     

     

    东北轻合金铝合金化学标样-2

     

    牌号 编号 元         素        含         量     (%
      Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti 
    Pb
    Sn
    Cd
    RE
    5961 GSB04-1655-2003 0.91 1.17 0.222 1.04 1.71 0.13 0.153 0.293 0.218 Be0.00050
    5962 GSB04-1656-2003 0.587 0.392 0.083 0.417 3.41 0.066 0.076 0.031 0.1 Be0.00016
    5963 GSB04-1657-2003 0.379 0.65 0.117 0.215 4.72 0.391 0.102 0.178 0.17 Be0.0053售罄
    5964 GSB04-1658-2003 0.187 0.248 0.033 0.74 6.62 0.022 0.034 0.111 0.021 Be0.0015
    5965 GSB04-1659-2003 0.082 0.122 0.012 0.102 7.81 0.183 0.023 0.047 0.06 Be0.0032
    7961 GSB04-2189-2008-7961 0.043 0.044 2.45 0.03 3.13 0.041 0.009 3.21 0.007 Be0.0014   Zr0.149
    7962 GSB04-2189-2008-7962 0.085 0.087 0.65 0.083 3.84 0.071 0.052 3.98 0.027 Be0.0049   Zr0.100
    7963 GSB04-2189-2008-7963 0.206 0.336 1.22 0.181 2.3 0.147 0.093 5.21 0.143 Be0.00004  Zr0.039
    7964 GSB04-2189-2008-7964 0.42 0.201 1.95 0.394 0.46 0.27 0.175 5.97 0.065 Be0.00039  Zr0.196
    7965 GSB04-2189-2008-7965 0.49 0.47 0.101 0.625 0.99 0.211 0.022 6.99 0.172 Be0.0083   Zr0.069
    2761 GSB04-2410-2008 0.063 1.72 1.49 0.35 2.11 0.162 2.16 0.353 0.03 Pb0.0047 Sn0.0043 Zr0.021
    2762 GSB04-2411-2008 0.166 1.49 2.92 0.245 1.59 0.097 2.49 0.276 0.015 Pb0.0061 Sn0.0094 Zr0.056

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案