<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 产品推荐 > 东北轻合金铝合金化学标样-3
    东北轻合金铝合金化学标样-3

     

    东北轻合金铝合金化学标样-3

     

    牌号 编号 元         素        含         量     (%
      Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti 
    Pb
    Sn
    Cd
    RE
    2763 GSB04-2412-2008 0.41 1.19 3.49 0.179 1.09 0.138 0.78 0.139 0.05 Pb0.0008(参考) Sn0.027 Zr0.198
    2764 GSB04-2413-2008 0.74 0.75 4.22 0.129 0.597 0.172 1.55 0.082 0.105 Pb0.023 Sn0.0072 Zr0.146
    2765 GSB04-2414-2008 1.2 0.39 2.07 0.062 0.304 0.038 1.09 0.055 0.135 Pb0.052 Sn0.046  Zr0.096
    3A21 YSS026-2006 0.3 0.505 0.094 1.26 0.045 0.046 0.046 0.116 0.083 Ga0.0093
    6063 YSS028-2006 0.414 0.333 0.092 0.089 0.67 0.085 0.024 0.113 0.064 Ga0.0096
    4004 YSS036-2007 9.84 0.562 0.221 0.1 1.6 0.084 0.052 0.185 0.06 
    4A11 YSS038-2007 12.25 0.578 0.916 0.155 1.13 0.1 1.03 0.215 0.17 Pb0.069  Sn0.012
    4761 GSB04-2699-2011 4.52 0.131 1.742 0.023 0.377 0.023 1.26 0.04 0.17 Pb0.088 Sn0.0068 Na0.0019
    4762 GSB04-2700-2011 7.58 0.28 0.331 0.06 0.699 0.161 0.19 0.053 0.051 Pb0.064 Sn0.0087 Na0.0040
    4763 GSB04-2701-2011 13.44 0.232 0.578 0.087 1.56 0.054 0.542 0.102 0.026 Pb0.010 Sn0.010
    Pb0.030 Sn0.038 Na0.0132
    4764 GSB04-2702-2011 11.54 0.889 0.075 0.316 1.85 0.066 0.049 0.27 0.097 Pb0.030 Sn0.038 Na0.0132
    4765 GSB04-2703-2011 9.69 0.518 1.08 0.171 1.15 0.11 0.905 0.171 0.163 Pb0.018 Sn 0.053 Na 0.0062
    3961 YSS063-2012 0.058 0.056 0.032 1.99 0.253 0.17 0.122 0.109 0.083 
    3962 YSS062-2012 0.101 0.282 0.279 1.68 0.522 0.12 0.108 0.284 0.054 
    3963 YSS061-2012 0.393 0.155 0.202 0.582 0.132 0.249 0.076 0.486 0.111 
    3964 YSS060-2012 0.253 0.473 0.095 1.2 0.061 0.049 0.054 0.052 0.034 
    3965 YSS059-2012 0.723 0.858 0.428 0.257 0.013 0.026 0.02 0.035 0.0136 

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案