<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 产品推荐 > 东北轻合金铝基光谱标样-2
    东北轻合金铝基光谱标样-2

     

    东北轻合金铝基光谱标样-2

     

    名称 编号 元      素     含      量    (%
      Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti 
       6931 0.413 0.31 0.127 0.085 0.84 0.1 0.035 0.088 0.068 
    锻铝系列 YSS016-2003
     YSS016-2003 6932 0.727 0.433 0.397 0.183 0.522 0.198 0.021 0.05 0.126 
     YSS016-2003 6933 0.19 0.166 0.74 0.287 0.285 0.333 0.117 0.314 0.217 
     YSS016-2003 6934 0.084 0.743 0.183 0.048 1.16 0.034 0.051 0.031 0.039 
     YSS016-2003 6935 1.36 0.081 0.049 0.517 0.151 0.06 0.072 0.178 0.017 
    备注 每套中有ф42×32各五块。本套标准样品适用于光电直读光谱法分析6000系列铝合金中各元素含量,可分析如下牌号:6101A、6101B、6005、6005A、6105、6106、6009、6010、6111、6016、6060、6061、6061A、6262、6351、6063、6063A、6463、6463A、6181、6082、6A01、6A02、6B02
    名称 编号 元      素     含      量    (%
      Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Be
    防锈铝系列 GSB04-1654-2003 5961 0.91 1.17 0.222 1.04 1.71 0.13 0.153 0.293 0.218 0.0005
     GSB04-1654-2003 5962 0.587 0.392 0.083 0.417 3.41 0.066 0.076 0.031 0.1 0.00016
     GSB04-1654-2003 5963 0.379 0.65 0.117 0.215 4.72 0.391 0.102 0.178 0.17 0.0053
     GSB04-1654-2003 5964 0.187 0.248 0.033 0.74 6.62 0.022 0.034 0.111 0.021 0.0015
     GSB04-1654-2003 5965 0.082 0.122 0.012 0.102 7.81 0.183 0.023 0.047 0.06 0.0032
    备注 每套中有ф55×35mm环柱状各五块本套标准样品适用于光电直读光谱法分析5000系列铝合金中各元素含量,可分析如下牌号:5019、5251、5052、5154A、5454、5554、5754、5082、5182、5083、5183、5A02、5B02、5A03、5A05、5B05、5A06、5A30等合金。

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案