<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 产品推荐 > 东北轻合金铝基光谱标样-3
    东北轻合金铝基光谱标样-3

     

    东北轻合金铝基光谱标样-3

     

    名称 编号 元      素     含      量    (%
      Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Be Zr
       7961 0.043 0.044 2.45 0.03 3.13 0.041 0.0087 3.21 0.0068 0.0014 0.149
    超硬铝系列 GSB04-2188-2008
     GSB04-2188-2008 7962 0.085 0.087 0.65 0.083 3.84 0.071 0.052 3.98 0.027 0.0049 0.1
     GSB04-2188-2008 7963 0.206 0.336 1.22 0.181 2.3 0.147 0.093 5.21 0.143 0.00004  0.039 售罄
     GSB04-2188-2008 7964 0.42 0.201 1.95 0.394 0.46 0.27 0.175 5.97 0.065 0.00039 0.196
     GSB04-2188-2008 7965 0.49 0.47 0.101 0.625 0.99 0.211 0.022 6.99 0.172 0.0083 0.069
    备注 每套中有ø50×50mm各五块。本套标准样品适用于光电直读光谱法分析7000系列铝合金中各元素含量,可分析如下牌号:7A03  7A04﹑7A05﹑7A09﹑7A10﹑7A15﹑﹑7A19﹑7A31﹑7A33﹑7A52﹑7003﹑7005﹑7020﹑7020﹑7075﹑7050﹑7475等。
    名称 编号 元      素     含      量    (%
      Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Pb Sn Zr
    2D70铝合金 GSB04-2409-2008 2761 0.063 1.72 1.49 0.35 2.11 0.162 2.16 0.353 0.03 0.0047 0.0043 0.021
      
     GSB04-2409-2008 2762 0.166 1.49 2.92 0.245 1.59 0.097 2.49 0.276 0.015 0.0061 0.0094 0.056
     GSB04-2409-2008 2763 0.41 1.19 3.49 0.179 1.09 0.138 0.78 0.139 0.05 0.0008(参考) 0.027 0.198
     GSB04-2409-2008 2764 0.74 0.75 4.22 0.129 0.597 0.172 1.55 0.082 0.105 0.023 0.0072 0.146
     GSB04-2409-2008 2765 1.2 0.39 2.07 0.062 0.304 0.038 1.09 0.055 0.135 0.052 0.046 0.096
    备注 每套中有ø45×35mm各五块。本套标准样品适用于光电直读光谱法分析2D70铝合金中各元素含量,可分析如下牌号:2A70、2A80、2A90铝合金。

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案