<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 产品推荐 > 东北轻合金铝基光谱标样-4
    东北轻合金铝基光谱标样-4

     

    东北轻合金铝基光谱标样-4

     

    名称 编号 元      素     含      量    (%
      Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti 
       3961 0.058 0.056 0.032 1.99 0.253 0.17 0.122 0.109 0.083 
    3003铝合金 YSS-58-2012
     YSS-58-2012 3962 0.101 0.282 0.279 1.68 0.522 0.12 0.108 0.284 0.054 
     YSS-58-2012 3963 0.393 0.155 0.202 0.582 0.132 0.249 0.076 0.486 0.111 
     YSS-58-2012 3964 0.253 0.473 0.095 1.2 0.061 0.049 0.054 0.052 0.034 
     YSS-58-2012 3965 0.723 0.858 0.428 0.257 0.013 0.026 0.02 0.035 0.0136 
    备注 每套中有ø45×35mm各五块。本套标准样品适用于光电直读光谱法分析3000系列铝合金中各元素含量,可分析如下牌号:3102、3103、3203、3005、3105、3006、3007、3107、3207、3A21等铝合金牌号的Si、Fe、Cu、Mg、Mn、Zn、Cr、Ti、Ni等元素的定量分析与曲线的校准。 
    名称 编号 元      素     含      量    (%
      Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Pb Sn Na
       4761 4.52 0.131 1.742 0.023 0.377 0.023 1.26 0.04 0.17 0.088 0.0068 0.0019
    4032铝合金 GSB04-2698-2011
     GSB04-2698-2011 4762 7.58 0.28 0.331 0.06 0.699 0.161 0.19 0.053 0.051 0.064 0.0087 0.004
     GSB04-2698-2011 4763 13.44 0.232 0.578 0.087 1.56 0.054 0.542 0.102 0.026 0.01 0.01 
     GSB04-2698-2011 4764 11.54 0.889* 0.075 0.316* 1.85 0.066* 0.049 0.27 0.097 0.03 0.038 0.0132
     GSB04-2698-2011 4765 9.69 0.518 1.08 0.171 1.15 0.11 0.905 0.171 0.163 0.018 0.053 0.0062
    备注 每套中有ø45×35mm各五块。它适用于4032、4004、4343、4047、4A11、4A13、4A17等铝合金牌号的Si、Fe、Cu、Mg、Mn、Zn、Cr、Ti、Ni、Pb、Sn、Na等元素的定量分析与曲线的校准。 

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案