<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 标样目录 > 进口标样
    LGC-IARM 镍基光谱标样-5

    发表时间:2021年03月03日 阅读次数:

     

     

    LGC-IARM 镍基光谱标样-5

     

     

    标样编号 IARM NiX-18 IARM NiH214-18 IARMNiB3-18 IARM NiPE16-18 IARM Ni909-18 IARM NiC276-18 IARM Ni617-18 IARM Ni718P-18 IARM Ni925-18
    分类 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱
    基体 镍基 镍基 镍基 镍基 镍基 镍基 镍基 镍基 镍基
    Cr 22 16.24 1.55 16.6 0.01 15.9 21.9 19.6 20.8
    Co 1.43 0.007 0.142 0.77 13.1 0.17 11.81 0.097 0.43
    Al 0.24 4.28 0.41 1.2 0.009 0.114 1.08 0.49 0.23
    Fe 19.2 3.48 1.57 34.4 42.4 6.09 1.45 17 26.4
    Mo 8.6 0.004 28.2 3.29 -<0.0400 15.4 9.33 3.13 2.82
    Ti 0.017 0.003 0.007 1.18 1.62 0.007 0.32 1.01 2.19
    W 0.55 0.02 0.07 0.038 0.009 3.23 0.02 0.01 0.27
    C 0.08 0.036 0.003 0.052 0.006 0.0032 0.079 0.036 0.0114
    Cu 0.046 0.0011 0.014 0.053 0.007 0.14 0.009 0.018 1.69
    Mn 0.215 0.185 0.7 0.122 0.03 0.42 0.24 0.026 0.518
    P 0.0107 0.0017 0.005 0.006 0.002 0.008 0.004 0.006 0.012
    S -0.005 -0.0004 -0.0004 0.0007 0.0018 0.0007 0.0007 0.0013 0.0024
    Si 0.49 0.02 0.021 0.13 0.42 0.017 0.21 0.036 0.075
    V 0.037 0.003 0.007 0.018 -<0.0001 0.018 0.006 0.017 0.031
    B 0.0038 0.0033 -0.002 0.0028 0.0013 0.002 0.0023 -0.0007 0.0034
    Mg 0.003 0.0053 0.01 -<0.0030 0.00012 0.01 0.0011 -<0.0050 -<0.0060
    N 0.042 0.0026 0.0027 0.006 0.0026 0.017 0.0082 0.01 0.0033
    Nb 0.024 0.003 0.15 0.04 4.6 0.061 0.197 4.95 0.4
    Ni 46.9 75.6 67.2 42.9 37.7 58.5 53.3 53.6 44.2
    O 0.0012 -0.001 -0.0007 0.0006 0.004 -0.001 0.001 0.014 0.0011

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备19059005号