<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 标样目录 > 进口标样
    纯铜光谱标样-1

    发表时间:2021年03月22日 阅读次数:

     

     

     

    纯铜光谱标样-1

     

     

    标样编号 BS CP04217 BS CP04214 BS CP04213 BS CP04163 BS CP04157 BS CP04156 BS ZB04028 BS ZB04027
    基体 铜基 铜基 铜基 铜基 铜基 铜基 铜基 铜基
    Ag 0.011 0.081 0.16 0.0087 0.16 0.081 0.001 0.0012
    As 0.0158 0.0064 0.0123 0.0061 0.0123 0.0064 <0.0005 -0.0002
    Bi 0.0069 0.0016 - 0.0013 - 0.0016 <0.0005 <0.0005
    Cd -0.0075 - - 0.0011 - - - -
    Cu - - - - - - 99.98 99.98
    Cu+Ag 99.82 99.82 99.88 99.97 99.88 99.82 - -
    Fe 0.0109 0.019 0.01 0.0026 0.0101 0.019 <0.0010 0.0019
    Mn -0.0007 - - 0.00013 - - - -
    Ni 0.0158 0.06 0.0298 0.0023 0.0298 0.06 <0.0005 <0.0005
    P 0.0014 0.063 0.0033 0.0018 0.0033 0.063 <0.0005 -0.0006
    Pb 0.0143 0.0038 0.0078 0.0021 0.0078 0.0038 <0.0010 0.0019
    S 0.0151 0.0013 0.0053 0.0075 0.0053 0.0013 0.0009 0.0018
    Sb 0.016 0.0044 -0.0022 0.0013 0.0022 0.0044 <0.0003 0.0003
    Se -0.0074 - - - - - - -
    Sn 0.015 0.0084 0.0038 0.00005 0.0039 0.0084 0.0002 -0.0004
    Te -0.0079 - - 0.0018 - - - -
    Zn 0.002 0.0012 0.0109 0.0017 0.0109 0.0012 <0.0005 0.0036

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案