<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 标样目录 > 进口标样
    灰铁200-HT200光谱标样-2

    发表时间:2021年04月07日 阅读次数:

     

    灰铁200-HT200光谱标样-2

     

    标样编号 BS SC01170 BS ZS01073 ALY A01159 BS SC01338 BS SC01958 BS SC01A22 BS ZS01074 ALY A01159 BS SC01A22
    基体 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基
    As 0.003 - - 0.027 - - - - -
    B - 0.08 - - 0.133 - 0.08 - -
    C 3.15 3.14 3.19 3.22 3.18 3.18 3 3.19 3.18
    Co - - - - 0.106 0.049 - - 0.049
    Cr 0.804 0.687 0.156 0.155 0.35 0.542 0.672 0.156 0.542
    Cu 0.072 0.213 0.281 0.062 0.53 0.22 0.236 0.281 0.22
    Mn 0.81 0.972 0.97 0.825 0.83 0.96 0.885 0.97 0.96
    Mo 0.326 0.214 0.0069 0.046 0.301 0.501 0.215 0.0069 0.501
    Nb 0.006 - - - - 0.056 - - 0.056
    Ni 0.033 0.479 0.068 0.101 0.055 0.027 0.481 0.068 0.027
    P 0.146 0.051 0.047 0.105 0.024 0.047 0.066 0.047 0.047
    Pb 0.019 - - - - - - - -
    S 0.029 0.038 0.043 0.055 0.045 0.032 0.037 0.043 0.032
    Sb - - - - 0.054 0.038 - - 0.038
    Si 1.74 1.68 1.6 1.73 1.79 1.54 1.56 1.6 1.54
    Sn - 0.07 0.013 - 0.065 - 0.13 0.013 -
    Ti 0.03 0.101 0.0063 0.036 0.028 0.03 0.105 0.0063 0.03
    V 0.037 0.32 0.0035 0.044 0.116 0.055 0.339 0.0035 0.055
    W - 0.114 - - 0.394 - 0.115 - -

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案