<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 标样目录 > 进口标样
    WELL GROUP-铁矿石标样-ECRM-BCS

    发表时间:2021年04月09日 阅读次数:

     

     

    WELL GROUP-铁矿石标样-ECRM-BCS

     

    标样编号 BCS 517 ECRM 651-1 ECRM 681-1 ECRM 682-2 ECRM 690-1 BCS 377/6 ECRM 676-1
    名称 铁矿 铁矿 铁矿 铁矿 铁矿 铁矿 铁矿
    F - - 0.19 - - - 0.1
    Al 0.508 2.25 5.62 0.325 0.198 0.783 3.4
    C 0.061 - - - - - -
    Ca 0.033 16.15 2.8 - 0.269 5.74 12.78
    Cl 0.00075 - - - - - -
    Cu 0.0088 - - 0.0005 0.0006 - -
    Cr - - - - 0.0113 0.0154 -
    Fe 66.3 23.85 33.21 66.12 66.7 54.78 39.76
    V 0.004 - 0.077 0.0015 0.1417 0.0178 0.07
    K 0.0105 0.27 0.49 - 0.0158 - 0.43
    LOI 1.898 - - - - - -
    Ni - - - - 0.02 - -
    Mg 0.0311 1.04 0.89 0.0133 0.815 0.907 1.16
    Zn 0.0047 - - - - 1.002 -
    Mn 0.679 0.97 0.22 0.0311 0.0337 0.604 0.83
    Na 0.0097 0.05 0.068 - 0.0312 - 0.095
    P 0.0408 0.35 0.88 0.0529 0.0085 0.0586 0.59
    Co - - - - 0.0089 - -
    Pb 0.0028 - - 0.0004 - 0.1485 -
    S 0.009 0.4 0.103 0.014 - - 0.12
    Si 0.519 3.46 8.32 0.833 0.881 2.982 6.4
    Ti 0.0332 0.1 0.29 0.0441 0.229 0.1001 0.19

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案