<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 标样目录 > 进口标样
    美国加联-润滑油标样

    发表时间:2021年04月17日 阅读次数:

     

    美国加联-润滑油标样

     

    标样编号 76P V73358 76P V73357 76P V73356 76P V73355 76P V73354 76P V73353 76P V73352 76P V73351 76P V73350 76P V73349
    基体 润滑油 润滑油 润滑油 润滑油 润滑油 润滑油 润滑油 润滑油 润滑油 润滑油
    牌号 ASTMD4927D6443D6481 ASTMD4927D6443D6481 ASTMD4927D6443D6481 ASTMD4927D6443D6481 ASTMD4927D6443D6481 ASTMD4927D6443D6481 ASTMD4927D6443D6481 ASTMD4927D6443D6481 ASTMD4927D6443D6481 ASTMD4927D6443D6481
    Ba - - - 0.1 0.175 - 0.025 0.15 - 0.2
    Ca 0.1 0.01 - 0.6 0.5 0.4 0.26 0.005 0.4 0.3
    Cl 0.2 0.4 - 0.1 - 0.01 0.5 1 0.4 0.1
    P 0.1 0.01 - 0.005 0.2 0.15 0.25 0.005 0.025 0.06
    S 0.2 0.6 - 0.175 0.05 0.3 0.15 0.45 0.35 0.25
    Zn 0.2 0.25 - 0.06 0.08 0.18 0.12 0.07 0.1 0.12
               
    标样编号 76P V73336 76P V73335 76P V73334 76P V73333 76P V73332 76P V73331 76P V73330 76P V73329 76P V73328 76P V73327
    基体 润滑油 润滑油 润滑油 润滑油 润滑油 润滑油 润滑油 润滑油 润滑油 润滑油
    牌号 ASTMD4927D6443D6481 ASTMD4927D6443D6481 ASTMD4927D6443D6481 ASTMD4927D6443D6481 ASTMD4927D6443D6481 ASTMD4927D6443D6481 ASTMD4927D6443D6481 ASTMD4927D6443D6481 ASTMD4927D6443D6481 ASTMD4927D6443D6481
    Ba - 0.025 0.15 - 0.2 - 0.1 0.05 0.075 0.01
    Ca 0.4 0.26 0.005 0.4 0.3 0.2 0.006 0.006 0.005 0.025
    Cl - - - - - - - - - -
    P 0.15 0.25 0.005 0.025 0.06 0.1 0.08 0.05 0.12 0.15
    S 0.3 0.15 0.45 0.35 0.25 0.45 0.3 0.2 0.1 0.2
    Zn 0.18 0.12 0.07 0.1 0.12 0.1 0.13 0.05 0.075 0.13
               
    标样编号 76P V73348 76P V73347 76P V73346 76P V73345 76P V73344 76P V73343 76P V73342 76P V73341 76P V73340 76P V73339
    基体 润滑油 润滑油 润滑油 润滑油 润滑油 润滑油 润滑油 润滑油 润滑油 润滑油
    牌号 ASTMD4927D6443D6481 ASTMD4927D6443D6481 ASTMD4927D6443D6481 ASTMD4927D6443D6481 ASTMD4927D6443D6481 ASTMD4927D6443D6481 ASTMD4927D6443D6481 ASTMD4927D6443D6481 ASTMD4927D6443D6481 ASTMD4927D6443D6481
    Ba - 0.1 0.05 0.075 0.01 0.005 - - 0.005 0
    Ca 0.2 0.006 0.006 0.005 0.025 0.005 0.17 0.1 0.01 0
    Cl 0.01 0.05 0.2 0.05 0.8 1 0.6 0.2 0.4 0
    P 0.1 0.08 0.05 0.12 0.15 0.2 0.25 0.1 0.01 0
    S 0.45 0.3 0.2 0.1 0.2 0.4 0.55 0.2 0.6 0
    Zn 0.1 0.13 0.05 0.075 0.13 0.15 0.11 0.2 0.25 0
               
    标样编号 76P V73326 76P V73325 76P V73324 76P V73323 76P V73322 76P V73321 76P V73320 76P V73319 76P V73338 76P V73337
    基体 润滑油 润滑油 润滑油 润滑油 润滑油 润滑油 润滑油 润滑油 润滑油 润滑油
    牌号 ASTMD4927D6443D6481 ASTMD4927D6443D6481 ASTMD4927D6443D6481 ASTMD4927D6443D6481 ASTMD4927D6443D6481 ASTMD4927D6443D6481 ASTMD4927D6443D6481 ASTMD4927D6443D6481 ASTMD4927D6443D6481 ASTMD4927D6443D6481
    Ba 0.005 - - 0.005 0 - - - 0.1 0.175
    Ca 0.005 0.17 0.1 0.01 0 0.6 0.5 0.4 0.6 0.5
    Cl - - - - 0 - - - - -
    P 0.2 0.25 0.1 0.01 0 0.005 0.2 0.15 0.005 0.2
    S 0.4 0.55 0.2 0.6 0 0.175 0.05 0.3 0.175 0.05
    Zn 0.15 0.11 0.2 0.25 0 0.06 0.08 0.18 0.06 0.08

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案