<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 标样目录 > 进口标样
    美国加联-低合金钢低氮光谱标样

    发表时间:2021年04月22日 阅读次数:

     

    美国加联-低合金钢低氮光谱标样

     

    标样编号 SUP A01435 HKK A01134 HKK A01133 HKK A01126 58A FE-6150C
    分类 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱
    基体 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基
    Al 0.003 0.13 0.514 0.01 0.048
    As 0.0013 0.005 0.004 - -
    B -<0.0002 0.0003 0.0006 0.0089 0.0002
    C 0.0064 0.05 0.062 0.083 0.5
    C(Eq.) - - - - 0.92
    Ca -0.0001 - - - -
    Co 0.0023 0.007 0.012 0.022 0.009
    Cr 0.022 0.1 0.105 0.138 0.92
    Cu 0.0088 0.09 0.111 0.205 0.17
    Fe - - - - 96.9
    Mg -<0.0001 - - - -
    Mn 0.082 1.17 0.376 0.16 0.75
    Mo 0.0017 0.015 0.019 0.054 0.04
    N 0.0042 0.01 0.0058 0.0078 0.007
    Nb -<0.0002 0.004 - - 0.003
    Ni 0.016 0.05 0.082 0.066 0.14
    O -0.0026 - - - -
    P 0.0066 0.011 0.031 0.026 0.011
    Pb -<0.0003 -0.0014 0.008 0.015 0.003
    S 0.0031 0.016 0.02 0.0089 0.011
    Sb -<0.0010 -0.0003 -0.003 0.008 0.003
    Si 0.016 0.56 4.73 3.07 0.31
    Sn 0.001 0.008 0.025 0.055 0.008
    Ti 0.0004 0.14 0.035 0.016 0.006
    V -0.0003 0.012 0.031 0.024 0.18
    W -<0.0050 0.01 0.026 0.019 0.005
    Zn -0.0014 - -0.002 0.011 -
    Zr -<0.0005 0.042 -0.003 0.017 -

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案