<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 标样目录 > 进口标样
    JSM M202---日本钢铁标样套标KTC5

    发表时间:2021年04月25日 阅读次数:

                      JSM M202---日本钢铁标样套标KTC5

    number KTC-5(JSMM202) 32 B KTC-5(JSMM202) 33 B KTC-5(JSMM202) 31 B KTC-5(JSMM202) 34 B KTC-5(JSMM202) 37 B KTC-5(JSMM202) 36 B KTC-5(JSMM202) 35 B KTC-5(JSMM202) 38 B
    set_only set KTC-5 only set KTC-5 only set KTC-5 only set KTC-5 only set KTC-5 only set KTC-5 only set KTC-5 only set KTC-5 only
    标样等级 SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
    规格 Disc 35 x 20 Disc 35 x 20 Disc 35 x 20 Disc 35 x 20 Disc 35 x 20 Disc 35 x 20 Disc 35 x 20 Disc 35 x 20
    Al(Ins) 0.004 0.004 0.003 0.006 0.002 0.008 0.007 0.002
    Al(S) 0.013 0.031 0.1 0.045 0.001 0.001 0.057 0.001
    As 0.008 0.001 0.1 0.009 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
    C 0.04 0.044 0.068 0.084 0.11 0.15 0.22 0.3
    Co 0.014 0.1 0.19 0.051 0.002 0.003 0.005 0.002
    Cr 12.71 15.12 11.23 16.99 19.51 22.31 24.14 25.52
    Cu 0.01 0.1 0.19 0.04 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
    Mn 1.16 0.3 0.51 0.99 0.74 0.43 1.35 0.19
    Mo 1.01 1.19 0.71 0.48 0.2 0.043 0.029 0.004
    Nb 0.082 0.3 0.9 0.083 <0.001 0.001 0.007 <0.001
    Ni 2.56 1.03 3.91 0.48 0.2 0.11 0.05 0.01
    P 0.03 0.008 0.023 0.025 0.007 0.014 0.002 0.01
    S 0.007 0.022 0.005 0.004 0.019 0.009 0.029 0.013
    Si 0.52 0.32 1.24 0.78 0.99 0.14 0.58 0.4
    Ti 0.051 0.007 0.31 0.098 0.003 0.005 0.005 0.003

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案