<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 标样目录 > 进口标样
    美国加联铁基化学标样-IPT 50-IPT 98

    发表时间:2021年05月02日 阅读次数:

     

    美国加联铁基化学标样-IPT 50-IPT 98

     

    标样编号 IPT 67 IPT 69 IPT 71 IPT 73A IPT 75A IPT 93 IPT 96 IPT 97 IPT 98 IPT 50
    分类 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学
    基体 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基
    Al(S) - - - - - - 0.041 0.028 0.07 -
    C 1.27 3.34 0.406 0.0034 3.4 0.14 0.109 0.165 0.05 0.916
    Co 9.79 - - 0.004 - - 0.0048 0.012 0.125 0.26
    Cr 4.33 0.353 0.174 0.03 0.487 0.104 0.614 1.22 16.75 4.49
    Cu 0.092 0.473 0.125 0.076 0.433 0.129 0.272 0.129 0.292 0.091
    Mn 0.256 0.715 1.04 0.044 0.722 1.02 0.845 1.11 1.88 0.28
    Mo 4.39 0.004 0.018 0.0049 0.438 0.013 - 0.064 1.92 5.54
    N - - - 0.0076 - - 0.0092 0.0119 0.0112 -
    Ni 0.32 0.272 0.085 0.033 0.425 0.053 0.018 0.227 11.01 0.33
    P 0.036 0.267 0.017 0.0034 0.25 0.036 0.017 0.015 0.042 0.031
    S 0.007 0.018 0.025 0.0049 0.033 0.028 0.0049 0.026 0.016 0.015
    Si 0.26 2.07 0.541 0.0028 1.98 0.261 0.286 0.231 0.26 0.326
    Ti - 0.019 - - 0.022 0.034 - 0.002 0.41 -
    V 2.58 - - - 0.03 - - 0.024 0.053 2
    W 8.03 - - - - - - - 0.053 6.4
    Al - - 0.038 - - 0.045 - - 0.073 -
    Nb - - - - - - 0.0072 0.023 - -
    C(Grph) - 2.5 - - 2.7 - - - - -
    B - - 0.0084 - - 0.0022 - 0.0022 - -
    Sn - - - - - - - - 0.019 -

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案