<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 标样目录 > 进口标样
    美国加联-DSZU系列铁基化学标样

    发表时间:2021年05月02日 阅读次数:

     

    美国加联-DSZU系列铁基化学标样

     

    标样编号 DSZU CX01 DSZU CX011 DSZU CX02a DSZU CX03 DSZU CX04 DSZU CX05 DSZU CX06 DSZU CX07
    分类 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学
    基体 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基
    Al *0.014 0.023 *0.004 *0.005 *0.004 *0.005 *0.1 *0.007
    B *0.0002 *0.0002 *0.002 - - - - -
    C 0.029 0.12 0.092 0.181 0.559 0.703 0.082 0.115
    Co *0.011 *0.01 *0.003 -0.002 *0.002 *0.002 *0.04 *0.0024
    Cr 0.222 0.962 0.028 0.032 0.0573 0.054 18.4 0.084
    Cu 0.209 0.131 0.016 0.0118 0.0147 0.037 0.16 0.074
    Mn 0.086 0.562 2.12 0.59 0.607 0.558 1.2 0.636
    Mo *0.031 0.286 *0.004 *0.02 - *0.004 *0.13 *0.004
    Ni 0.147 0.203 0.014 0.013 -0.017 0.026 10.23 0.04
    P 0.0063 0.0123 0.022 0.0162 0.0133 0.02 0.026 0.0152
    S 0.0085 0.0058 0.0164 0.033 0.0216 0.027 0.0118 0.0206
    Si 0.146 0.319 0.86 0.05 0.327 0.302 0.64 0.312
    Sn *0.012 0.006 -0.001 *0.0007 *0.0009 *0.002 - *0.0021
    Ti *0.003 0.0018 -0.002 *0.001 *0.002 *0.003 0.56 *0.0007
    As *0.01 0.007 - *0.002 *0.002 *0.003 *0.01 *0.003
    N 0.016 *0.01 0.007 0.0066 0.0079 0.0051 *0.008 *0.0048
    Pb *0.009 - -0.0003 *0.0002 *0.0001 *0.0002 - *0.0003
    Sb *0.005 - -0.001 *0.001 *0.001 *0.001 - *0.0006
    V *0.003 0.178 -0.004 *0.002 *0.005 *0.004 *0.03 *0.0009
    W *0.007 - -0.01 *0.002 - *0.002 *0.03 *0.0015
    Zn *0.004 - *0.0003 *0.0003 *0.001 *0.001 - *0.0008
    Ca - 0.001 - - - - - -
    Nb - *0.003 - - - - - *0.0001

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案