<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 标样目录 > 进口标样
    美国加联-铁基化学标样-C12X LA20

    发表时间:2021年05月02日 阅读次数:

     

    美国加联-铁基化学标样-C12X LA20

     

    标样编号 C12X LA10 C12X LA20 C12X LA40 C12X LA50 C12X LA60 C12X LA70 C12X LA80 C12X LA90 C13X 125340 C13X 125370 C13X 125380 C13X 142110 A C13X 147750
    研制单位 MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH
    分类 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学
    基体 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基
    C 0.06 0.24 0.67 0.81 0.01 0.295 0.205 0.47 0.1 0.05 0.05 0.08 0.13
    Co - - - - - 0.15 0.06 0.3 0.04 0.11 - 0.08 0.16
    Cr 0.85 0.81 0.64 0.12 0.03 1.04 1.98 3.1 17.9 19.8 25.6 26.05 17.84
    Cu 0.034 0.44 0.29 0.09 0.01 0.23 0.3 0.51 0.1 0.05 2.97 0.31 0.22
    Mn 1.32 0.55 0.24 0.98 0.1 0.62 1.05 0.58 0.71 0.91 0.61 0.7 1.47
    Mo <0.01 0.1 0.46 0.19 <0.01 0.26 0.39 1.1 2.02 2.99 2.02 0.3 0.51
    Ni 0.21 0.73 0.46 0.13 0.03 0.31 3.98 2.04 8.12 9.98 6.03 12.4 1.79
    P 0.013 0.026 0.044 0.057 0.005 0.051 0.028 0.074 0.033 0.097 0.042 0.006 0.06
    S 0.045 0.042 0.021 0.015 0.006 0.039 0.024 0.065 0.017 0.03 0.039 0.016 0.074
    Si 0.75 0.98 0.28 0.67 0.06 0.39 0.26 1.07 0.78 0.99 0.52 1.72 0.59
    Sn - - - - - 0.05 0.1 0.007 - - - - -
    V 0.41 0.09 0.36 0.58 <0.01 0.24 0.05 0.39 - - - - -
    W - - - - - - - - - - - 3.29 -
    Al <0.01 0.03 0.19 0.19 <0.01 1.14 0.12 0.05 0.02 0.06 - - -
    Ti - - - - - - - - 0.35 0.54 - - -
    Nb - - - - - - - - - - - 0.18 0.72

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案