<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 标样目录 > 进口标样
    美国加联-铁基化学标样-C14X MN4A0B

    发表时间:2021年05月02日 阅读次数:

     

    美国加联-铁基化学标样-C14X MN4A0B

     

    标样编号 C14X MN50T C14X MN50S C12X 152510T C14X MN4A0B C14X 723050A C14X 151960S C13X 440040A C12X 529860A C14X MN30S C12X 199650A C13X NSC30Z C14X 149480C
    研制单位 MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH
    分类 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学
    基体 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基
    C 1.377 1.377 1.17 1.15 1.085 1.08 1.052 1.023 0.958 0.936 0.895 0.83
    Co - - 0.259 - - - 0.0188 - - - - 0.16
    Cr 3.31 3.31 0.792 2.041 0.425 0.26 16.74 1.418 0.643 1.713 23.02 4.04
    Cu 0.421 0.421 0.11 0.232 0.149 0.22 0.0548 0.077 0.229 0.148 0.1 0.04
    Mn 8.55 8.55 1.003 12.7 0.349 10.16 0.346 0.372 11.44 0.6 10.15 0.65
    Mo 1.91 1.91 0.205 0.772 0.0231 0.22 0.462 0.0169 0.307 0.21 0.06 0.14
    Ni 1.372 1.372 1.035 1.001 0.089 0.25 0.207 0.0411 1.044 0.141 2.96 0.29
    P 0.027 0.027 0.0284 0.0385 0.0128 0.037 0.0214 0.0049 0.049 0.0196 - 0.011
    S 0.011 0.011 0.0258 0.0265 0.0028 0.012 0.0178 0.0011 0.017 0.0081 0.011 0.017
    Si 1.59 1.57 2.27 1.07 0.206 1.64 0.363 0.246 1.05 0.247 1.28 0.26
    Sn 0.0129 0.0129 0.0047 0.0134 0.0101 0.1 - 0.0063 0.021 0.007 - -
    V 0.0397 0.0397 0.405 0.0294 0.0045 0.21 0.076 0.0615 0.0481 0.0087 0.11 0.65
    W - - 0.053 - - - 0.03 - - - - 18.8
    Al *0.26 0.262 0.05 -0.008 0.0049 0.13 0.0305 0.0258 *0.17 0.0256 0.105 -
    As - - - - - - - *0.002 - - - -
    Ti *1 1.01 - 0.0103 - - - - 0.35 - - -
    N 0.0155 0.0155 0.0232 0.0388 0.0068 - 0.0247 *0.002 0.0211 0.0087 0.498 -
    Nb 0.021 0.021 0.29 0.102 - - - - 0.251 - 2.81 -
    Zn - - - - - - - - - 0.0008 - -
    Ta 0.005 0.005 - 0.0178 - - - - - - - -

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案