<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 标样目录 > 进口标样
    美国加联-铁基化学标样-C12X LA50C

    发表时间:2021年05月02日 阅读次数:

     

    美国加联-铁基化学标样-C12X LA50C

     

    标样编号 C14X 148920K C14X 148900K C12X LA50C C13X 8110L0D C12X 152590 p C14X HS10C C14X MN20R C12X 152610W C14X 149440D C12X 152590Q C13X NSC20 p C13X NSC50B
    研制单位 MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH
    分类 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学
    基体 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基
    C 0.83 0.81 0.781 0.75 0.74 0.72 0.701 0.689 0.64 0.602 0.56 0.558
    Co 0.16 0.32 0.169 0.31 0.123 0.25 - 0.363 0.15 0.141 - -
    Cr 3.99 3.6 0.678 12.3 0.554 4 0.355 0.495 2.88 0.51 21.98 22.1
    Cu 0.2 0.09 0.165 0.344 0.161 0.07 0.081 0.252 0.1 0.202 1.026 0.787
    Mn 0.23 0.58 0.73 0.446 0.314 0.29 9.65 0.437 0.23 0.402 8.7 2.22
    Mo 4.99 5.59 0.31 2.81 0.434 0.36 1.546 1.508 0.14 0.406 0.85 -0.009
    Ni 0.23 0.08 0.48 4.62 4.01 0.28 0.53 0.113 0.18 4 4.2 4.34
    P 0.054 *0.012 0.062 0.052 0.0401 0.018 0.0198 0.111 - 0.0395 - -
    S 0.047 0.028 0.026 0.068 0.099 0.02 0.0098 0.079 - 0.072 0.0117 0.0155
    Si 0.23 0.69 0.5 0.812 1.9 0.23 1.48 1.606 0.18 1.83 0.997 1.19
    Sn - - 0.0101 - 0.07 *0.035 0.061 0.0157 - 0.052 - -
    V 1.76 1.99 0.583 0.211 0.165 1.04 0.121 0.114 1.04 0.141 0.321 0.0461
    W 6.3 5.3 - - 1.04 17.2 - 0.256 15.34 0.498 0.062 -
    Al - - 0.1 *0.071 0.192 - 0.12 1.013 - 0.149 - 0.21
    As - - 0.0075 0.074 - - - - - - - -
    Ti - - - 0.0108 - - 0.179 0.397 - - - -
    N - - 0.018 0.0286 0.0132 0.023 0.0125 - - 0.0151 0.341 0.296
    Nb - - - - 0.377 - 0.294 0.691 - 0.25 2.21 2.38
    Zn - - 0.008 - - - - - - - - -
    B - - - 0.989 - - - - - - - -

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案