<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 标样目录 > 进口标样
    美国加联-CTIF黄铜标样-WELL GROUP

    发表时间:2021年05月03日 阅读次数:

     

    美国加联-CTIF黄铜标样-WELL GROUP

     

    标样编号 CTIF LH 11(ZN26) CTIF LH 7-1A CTIF LH10 CTIF LH1-1 CTIF LH12 CTIF LH13 CTIF LH2 CTIF LH5-1 CTIF LH6-1 CTIF LS2 CTIF LS3 CTIF UZ 52-3 CTIF UZ 53
    分类 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱
    基体 铜基 铜基 铜基 铜基 铜基 铜基 铜基 铜基 铜基 铜基 铜基 铜基 铜基
    牌号 黄铜 Cu 862 黄铜 黄铜 黄铜 黄铜 黄铜 黄铜 黄铜 黄铜 黄铜 黄铜 黄铜
    Al 0.46 3.16 2.66 7.99 1.13 2 6.2 3.65 6.09 0.156 0.43 - -
    Cu 66.8 63.4 59.05 64.9 62.75 55.85 61.98 66 63.23 79.6 76 81.18 82.6
    Fe 0.36 2.35 1 4.48 1.2 -1.95 2.98 1.26 3.1 1.022 0.1 0.32 0.255
    Mn 0.71 2.96 3.57 5.18 0.125 3.14 3.65 1.37 4.54 0.22 0.15 0.002 <0.001
    Ni 2.91 0.7 1.49 0.0944 0.505 3.22 3 1.57 3.19 1.11 0.11 0.084 0.025
    Pb 1.26 0.327 0.176 0.022 0.2 0.67 0.08 0.11 0.25 0.886 0.58 0.11 0.025
    Si 0.88 0.055 1.3 0.205 0.06 0.2 0.086 0.114 0.2 4.91 3.3 0.12 0.145
    Sn 0.44 0.227 0.203 0.007 0.83 1.19 0.055 0.141 0.257 0.338 0.15 1.06 0.205
    Zn 26.2 26.85 28.9 16.9 33.15 31.8 21.95 25.72 18.98 11.6 19 16.9 16.67
    Be - - - - - - - - - - - 0.014 -
    P - - - 0.079 - - - - - 0.064 0.011 0.068 0.055
    Sb - - - 0.081 - - - - - 0.0103 0.107 0.08 -
    As - - - - - - - - - - - - 0.01
    Mg - - - - - - - - - - - 0.04 -

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案