<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 标样目录 > 进口标样
    美国加联-36X 70600 A铜合金标样

    发表时间:2021年05月03日 阅读次数:

     

    美国加联-36X 70600 A铜合金标样

     

    标样编号 31X NB3 H 31X TB1 J 31X TB1 K 36X 70600 A 36X CN13 A 36X 71500 A 31X TB2 H 31X NB4 J
    研制单位 MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH
    分类 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱
    基体 铜基 铜基 铜基 铜基 铜基 铜基 铜基 铜基
    牌号 - c46500 As c46500 As Cu 706 - Cu 715 Cu 855 -
    Al 0.094 0.21 0.493 -0.0008 2.65 -0.001 0.0876 0.178
    As 0.074 0.153 0.111 - - - 0.111 0.0062
    Bi 0.093 0.049 0.0414 - - - 0.0404 0.104
    Cr - 0.084 - - - - 0.0112 -
    Cu 72.45 61.39 63.08 86.7 81.46 66.74 62.54 63.71
    Fe 0.113 0.038 0.171 1.619 0.87 0.888 0.087 0.235
    Mg - - - - 0.0039 - - -
    Mn 0.0166 0.314 0.28 0.759 0.442 0.85 0.204 0.0053
    Ni 0.0299 0.22 0.0619 10.65 14.52 31.24 0.111 0.23
    P 0.15 - 0.0201 0.0062 0.0011 0.0074 - 0.23
    Pb 0.197 0.201 0.207 0.0086 0.001 0.0114 0.0982 0.067
    Si 0.145 0.093 0.08 - 0.012 0.0096 0.031 0.203
    Sn 1.67 0.231 0.134 0.009 0.001 0.0112 0.106 2.01
    Zn 24.64 36.9 35.17 0.115 0.0017 0.15 36.47 32.57
    Sb 0.265 0.104 0.105 - - - 0.0533 0.45
    S 0.006 - - 0.0136 0.002 0.0454 - 0.0032
    Co - - 0.05 0.0087 0.001 0.0163 0.0864 -
    Ag - - 0.0455 0.0055 - - - -
    C - - - -0.0017 0.003 0.024 - -
    Se - 0.006 - - - - - -
    Cd - 0.0114 0.0118 - - - 0.0014 -
    B 0.0026 0.0006 0.001 0.0011 0.002 0.0049 0.0014 0.0009

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案