<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 标样目录 > 进口标样
    美国加联-32X SEB2 D铜合金标样

    发表时间:2021年05月03日 阅读次数:

     

    美国加联-32X SEB2 D铜合金标样

     

    标样编号 32X SEB2 D 31X 7835.7 A 31X 7835.1 T 31X 7835.8 A 31X 7835.9 A 31X 7835.3 H
    研制单位 MBH MBH MBH MBH MBH MBH
    分类 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱
    基体 铜基 铜基 铜基 铜基 铜基 铜基
    牌号 - Cu 316 - - - -
    Al - 0.0084 0.01 - 0.092 0.039
    As 0.016 - 0.006 0.143 0.107 0.0693
    Bi 4.57 0.048 0.008 0.112 0.81 0.0283
    Cu 86.56 88.87 余量 69.93 78.48 60.91
    Fe 0.074 0.03 0.15 0.1 0.408 0.17
    Mn - - - 0.093 0.0009 -
    Ni 0.0449 0.943 0.125 0.158 0.1 0.217
    P 0.036 0.08 0.01 0.122 0.039 0.05
    Pb 0.104 2.29 2.7 3.15 1.024 1.53
    Si - 0.039 0.005 - - 0.01
    Sn 6.96 0.137 0.35 0.516 1.48 0.107
    Zn 1.4 7.5 34 24.83 14.34 36.86
    Sb 0.0222 0.0327 0.008 0.115 0.445 0.102
    S 0.03 0.0075 - - 0.0161 -
    Co 0.0133 0.012 0.002 0.313 0.0813 0.022
    Ag 0.0443 - 0.005 0.463 2.12 0.0193
    Se 0.044 - - - 0.34 0.0029
    Cd 0.0255 0.0047 0.002 0.087 0.0673 0.0052

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案