<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 标样目录 > 进口标样
    美国加联-31X B8 J铜合金标样

    发表时间:2021年05月03日 阅读次数:

     

    美国加联-31X B8 J铜合金标样

     

    标样编号 31X B23 D 31X B24 D 31X B29 A 31X B4 M 31X B8 J 31X BIB1 D 31X BIB2C 31X BIB3C
    研制单位 MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH
    分类 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱
    基体 铜基 铜基 铜基 铜基 铜基 铜基 铜基 铜基
    Al 0.0048 0.002 0.219 0.0011 0.001 0.124 0.252 0.154
    As 0.0482 0.0116 - 0.0516 0.0074 0.0303 0.0499 0.0476
    Bi 0.0463 0.0126 - 0.0103 0.03 1.87 0.972 4.04
    Cr - - 0.062 0.0038 0.0005 - - -
    Cu 89.57 95.65 67.08 70.6 89.37 59.57 63.3 63.18
    Fe 0.06 0.0342 0.144 0.111 0.132 0.053 0.203 0.051
    Mn 0.0053 0.003 0.0625 0.0011 0.0006 0.0273 - -
    Ni 0.047 0.134 4.11 0.0649 0.0421 0.255 0.466 0.127
    P 0.03 0.0065 3.33 0.0302 0.0026 0.0451 0.0235 0.0626
    Pb 0.046 0.05 0.146 0.045 0.082 0.157 0.0659 0.181
    Si 0.0046 - - 0.002 0.002 0.169 0.133 0.0516
    Sn 0.06 1.93 0.0328 0.053 0.0311 0.463 1.107 0.198
    Zn 9.97 1.99 24.75 28.97 10.23 37.2 33.2 31.83
    Sb 0.0448 0.118 - 0.0118 0.0254 0.0106 0.089 0.0321
    S 0.053 0.05 - 0.0114 0.045 0.001 0.0007 0.0018
    Co 0.0472 - - 0.0263 0.0072 - 0.0496 0.0032
    Se - - - - - 0.0031 0.0089 0.0047
    Cd 0.001 0.0008 0.0144 0.0236 0.0155 0.01 0.0122 0.0014

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案