<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 标样目录 > 进口标样
    美国加联-31X B15 H铜合金标样

    发表时间:2021年05月03日 阅读次数:

     

    美国加联-31X B15 H铜合金标样

     

    标样编号 31X CZ121A 31X MNB2 D 31X MNB3 E 31X MNB5 R 31X MNB5 Q 31X MNB6 C 31X B14 G 31X B15 H 31X B16 H
    研制单位 MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH
    分类 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱
    基体 铜基 铜基 铜基 铜基 铜基 铜基 铜基 铜基 铜基
    Al 0.0034 0.272 0.584 3.24 2.96 0.0148 4.02 2.98 1.98
    As 0.0299 0.0201 0.0179 0.0021 0.01 0.0107 0.0091 0.0048 0.0056
    Bi 0.0046 - - - - - 0.0103 0.0074 0.0042
    Cr 0.0002 - - 0.0116 0.19 - - - -
    Cu 57.84 63.75 66.18 55.14 56.18 70.01 58.85 59.07 58.37
    Fe 0.167 0.548 1.15 0.898 0.013 0.0697 0.0183 0.0176 0.0162
    Mn 0.0052 2.08 3.08 0.175 0.137 0.871 0.0117 0.0122 0.0029
    Ni 0.1028 0.118 0.348 1.32 0.996 0.261 0.019 0.0102 0.0076
    P 0.0028 0.0246 0.0259 0.0399 0.008 0.0226 - - -
    Pb 3.01 0.983 0.504 0.157 0.243 0.016 0.0104 0.0073 0.0295
    Si 0.003 0.579 1.53 0.528 0.44 0.0196 0.051 0.109 0.197
    Sn 0.194 0.289 0.459 1.228 1.6 0.0308 0.486 0.944 2.13
    Zn 38.57 31.3 25.97 37.11 37.12 28.51 36.52 36.8 37.18
    Sb 0.005 0.0177 0.0056 0.006 0.0118 0.0128 0.0139 0.0111 0.0126
    Co - 0.0086 0.0556 0.066 0.0155 0.0107 0.0109 0.0046 0.0023
    Ag 0.006 0.041 0.0162 0.0195 0.0063 0.0509 0.013 0.0071 0.0052

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案