<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 标样目录 > 进口标样
    美国加联-32X SN3 G铜合金标样

    发表时间:2021年05月03日 阅读次数:

     

    美国加联-32X SN3 G铜合金标样

     

    标样编号 32X SN3 G 33X 54400 A 32X ALB6 K 33X GM24 A 33X GM29 A 33X RB1 A 34X NS2 F
    研制单位 MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH
    分类 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱
    基体 铜基 铜基 铜基 铜基 铜基 铜基 铜基
    牌号 - Cu 544 - - - Cu 838.1 Cu 762_792
    Al 0.14 0.0009 9.69 0.0001 0.0004 0.0048 -
    As 0.0323 0.0156 0.0116 0.001 0.0017 0.003 -
    Bi - - - 0.0009 0.0019 0.0029 -
    Cr - - 0.1 0.0013 0.0004 0.0013 0.001
    Cu 81.7 86.79 80.77 88.88 89.36 83.25 61.09
    Fe 0.14 0.072 2.71 0.0083 0.0102 0.928 0.085
    Mg - - 0.0104 - - 0.0153 <0.0005
    Mn 0.067 - 0.787 <0.0005 0.0005 0.0167 0.0013
    Ni 0.464 0.244 5.42 0.0087 0.0289 0.0539 13.39
    P 0.646 0.243 0.006 0.19 0.138 0.02 0.0091
    Pb 0.159 4.69 0.0749 3.35 0.05 5.02 0.063
    Si 0.0247 - 0.073 0.0028 0.0027 0.063 0.003
    Sn 16.14 3.97 0.12 3.85 6.12 2.137 0.019
    Zn 0.15 3.87 0.126 3.67 4.23 7.95 25.31
    Sb 0.362 0.0362 - 0.0012 0.0015 0.432 -
    S 0.035 0.0251 - 0.003 0.0024 0.0044 0.02
    Co 0.046 0.0013 0.139 - - 0.0558 0.0118
    Ag - 0.0124 0.0082 0.0046 0.0026 0.0174 0.0026

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案