<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 标样目录 > 进口标样
    美国加联-铝锌合金标样-BCR系列

    发表时间:2021年05月03日 阅读次数:

     

    美国加联-铝锌合金标样-BCR系列

     

    标样编号 BCR 351 BCR 352 BCR 353 BCR 354 BCR 355 BCR 356 BCR 357 BCR 359 BCR 360 BCR 361
    分类 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱
    基体 锌基 锌基 锌基 锌基 锌基 锌基 锌基 锌基 锌基 锌基
    名称 铝锌合金 铝锌合金 铝锌合金 铝锌合金 铝锌合金 铝锌合金 铝锌合金 铝锌合金 铝锌合金 铝锌合金
    Al 4.355 4.15 3.949 3.726 3.443 4.434 4.227 3.711 3.427 4.068
    Cd 0.000021 0.000288 0.001044 0.00297 0.00581 0.000073 0.000283 0.00298 0.00595 0.00008
    Cu 0.001213 0.003126 0.01 0.03123 0.1035 0.3944 0.5849 0.989 1.234 0.798
    Fe - - - - - 0.00315 0.00257 0.01197 - 0.001034
    In <0.00002 0.000302 0.000255 0.00098 0.00246 <0.00002 0.00033 0.00155 0.00298 -<0.00002
    Pb 0.00045 -0.00064 0.00244 0.00308 0.00569 0.000987 0.00138 0.00362 0.00739 0.000531
    Sn <0.0001 0.0003 0.00056 0.00141 0.00291 0.000032 0.000351 0.001693 0.0033 0.00463
    Tl 0.000074 0.00032 0.000395 0.001101 0.002325 0.000079 0.000276 0.001334 0.00259 0.00374
    Mg 0.0131 0.0283 0.04525 0.0602 0.0786 0.01323 0.0273 0.0557 0.0705 -
    Ni *0.00019 0.000674 - 0.00831 0.0268 0.000343 0.000982 0.00926 0.0267 -

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案