<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 标样目录 > 进口标样
    美国加联-铝锌合金标样-43X Z10 A

    发表时间:2021年05月03日 阅读次数:

     

    美国加联-铝锌合金标样-43X Z10 A

     

    标样编号 43X SC1 A 43X SC2 A 43X SC3 A 43X SC4 A 43X Z10 A 43X Z11 F 43X Z12 E 43X Z13 E 43X Z14 E 43X Z15 C 43X Z2 N
    研制单位 MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH
    分类 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱
    基体 锌基 锌基 锌基 锌基 锌基 锌基 锌基 锌基 锌基 锌基 锌基
    名称 铝锌合金 铝锌合金 铝锌合金 铝锌合金 铝锌合金 铝锌合金 铝锌合金 铝锌合金 铝锌合金 铝锌合金 铝锌合金
    Al 3.75 3.41 3.14 4.35 3.99 11.12 10.38 9.01 8.05 7.36 4.02
    Cd 0.0011 0.0018 0.0028 0.0058 0.0014 0.0175 0.0045 0.0072 0.0083 0.003 0.008
    Cu 1.903 4.8 3.03 1.122 2.97 0.335 0.791 1.113 1.13 1.54 1.049
    Ti - - - - - - 0.005 - 0.0014 0.002 0.0008
    Sb - - - - - 0.0009 0.0032 0.002 0.0089 *0.005 0.0062
    Fe 0.073 0.046 0.018 0.022 0.007 0.015 0.037 0.0045 0.031 - 0.0023
    Mg 0.74 0.498 0.257 0.093 0.0403 0.0357 0.0287 0.0198 0.0133 0.0022 0.0885
    Pb 0.015 0.0097 0.0066 0.0064 0.0046 0.0202 0.0041 0.0086 0.015 0.006 0.0125
    Sn 0.0082 0.0031 0.0078 0.0056 0.0012 0.0145 0.0017 0.0035 0.0054 0.004 0.0052
    Bi - - - - - 0.0046 0.0021 0.0014 0.0096 *0.005 0.0027
    Cr 0.0082 0.023 0.0108 0.009 0.00027 -0.0003 0.0008 0.0004 0.0047 0.0024 0.0011
    Mn 0.0201 0.0183 0.0337 0.044 0.005 0.0032 0.0026 0.0025 0.005 0.002 0.099
    Ni 0.0161 0.0096 0.0261 0.0249 0.0036 0.0014 0.0033 0.0036 0.0066 0.0019 0.0022
    Si 0.022 0.0133 0.022 0.022 0.009 0.0013 *0.002 *0.0012 0.016 *0.007 *0.0007

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案