<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 标样目录 > 进口标样
    美国加联-铝锌合金标样-43X Z7 A

    发表时间:2021年05月03日 阅读次数:

     

    美国加联-铝锌合金标样-43X Z7 A

     

    标样编号 43X Z7 A 43X Z9 A 42X Z6B 41X 0336ZN2 N 42X Z10A 43X Z21 D 43X Z5 B
    研制单位 MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH
    分类 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱
    基体 锌基 锌基 锌基 锌基 锌基 锌基 锌基
    名称 铝锌合金 铝锌合金 铝锌合金 铝锌合金 铝锌合金 铝锌合金 铝锌合金
    Al 3.68 3.17 3.67 1 4.93 23.9 3.164
    Cd 0.00092 0.0034 0.0039 0.15 0.0029 0.001 0.003
    Cu 3.14 4.82 0.238 0.215 0.314 2.68 5.92
    Fe 0.029 0.073 0.008 0.028 0.0009 0.0067 0.1
    Mg 0.062 0.0472 0.177 0.057 0.002 0.0142 0.0144
    Pb 0.0058 0.0078 0.0093 0.49 0.0065 0.0087 0.0029
    Sn 0.0031 0.002 0.0057 0.056 0.0033 0.0007 *0.0004
    Ag - - - 0.014 - - 0.0254
    Bi *0.0009 0.0033 - 0.0044 - - 0.0148
    Cr 0.0003 0.0034 0.0034 - - - -
    In - - 0.0019 - 0.0018 - -
    Mn 0.0025 0.0108 0.0157 0.023 0.0183 0.0022 0.0061
    Ni 0.0005 0.0027 0.0003 0.0047 0.0099 0.0021 0.0056
    Sb 0.0016 0.0033 0.0169 0.0018 0.0022 - 0.065
    Si - - *0.01 - - 0.0191 -
    Ti 0.067 0.0012 - - - - -
    Tl - - 0.0021 0.0016 0.0013 - -
    Co - - - 0.019 - - -
    Sr - - - - - *0.0005 *0.0013
    Ce - - *0.012 - - - -
    La - - *0.011 - - - -
    Be 0.0194 0.001 - - - - -

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案