<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 标样目录 > 进口标样
    美国加联-铝锌合金标样-43X Z22 D

    发表时间:2021年05月03日 阅读次数:

     

    美国加联-铝锌合金标样-43X Z22 D

     

    标样编号 43X Z22 D 43X Z23 E 43X Z3 M 43X Z4 C 43X Z6 B 43X Z8 A 43X Z1L 43X Z2P 43X Z14 F
    研制单位 MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH
    分类 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱
    基体 锌基 锌基 锌基 锌基 锌基 锌基 锌基 锌基 锌基
    名称 铝锌合金 铝锌合金 铝锌合金 铝锌合金 铝锌合金 铝锌合金 铝锌合金 铝锌合金 铝锌合金
    Al 27.4 30.7 3.4 4.79 4.51 2.51 4.48 4.07 7.98
    Cd 0.0043 0.0042 0.0109 0.0033 0.0031 0.0009 0.0004 0.0031 0.00567
    Cu 2.11 3.22 1.499 2.69 2.85 0.481 0.72 1.019 1.238
    Fe 0.068 0.055 *0.042 0.0017 0.024 *0.0017 0.0009 0.0013 0.0025
    Mg 0.0099 0.0242 0.114 0.048 0.0238 0.00155 0.0345 0.0614 0.0123
    Pb 0.0053 0.0112 0.0077 0.0062 0.005 0.0027 0.0011 0.0048 0.0019
    Sn 0.002 0.0115 0.0058 0.003 0.0052 *0.0005 -0.0005 0.0033 0.0005
    Ag - - - - - - 0.0037 0.0098 -
    Bi - - 0.0092 0.0113 0.0054 - *0.0008 0.0038 0.0106
    Cr 0.001 0.0147 0.0046 - 0.0005 0.00024 - - 0.0037
    Mn 0.0057 0.009 0.0013 0.0153 0.0022 0.00021 0.0075 0.0162 *0.0003
    Ni 0.0101 0.0236 0.0062 0.0258 0.0027 0.00033 0.0069 0.01 0.0058
    Sb - - 0.0029 *0.0023 0.0044 - *0.0006 0.0012 0.0105
    Si 0.019 0.077 - *0.0012 - - - - <0.001
    Ti 0.0073 0.0045 - - - - - - *0.0001

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案