<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 标样目录 > 进口标样
    美国加联-锌基漂移校正样-R Zn 12

    发表时间:2021年05月03日 阅读次数:

     

    美国加联-锌基漂移校正样-R Zn 12

     

    标样编号 C Zn 3 C Zn 4 R Zn 11 R Zn 12 R Zn 13 R Zn 14 R Zn 15 R Zn 16
    研制单位 SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
    分类 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱
    基体 锌基 锌基 锌基 锌基 锌基 锌基 锌基 锌基
    规格 40 x 30 40 x 30 Disc 40 x 40 Disc 40 x 40 Disc 40 x 40 Disc 40 x 40 Disc 40 x 40 Disc 40 x 40
    Al 3.92 0.54 <0.0005 0.007 0.4 9.74 0.26 0.23
    Cd 0.0001 0.11 <0.0005 0.007 0.4 0.02 0.4 0.049
    Cu 0.064 0.39 <0.0010 0.01 0.3 3.05 0.2 0.011
    Fe 0.0106 - <0.0010 0.022 <0.01 0.07 0.2 0.092
    Mg 0.046 - <0.0005 0.006 <0.01 0.09 - -
    Pb 0.0054 1.95 <0.0010 0.01 0.6 0.07 0.12 0.23
    Sn 0.001 0.98 <0.0005 0.01 0.3 0.05 0.06 0.009
    Zn - rem. 99.99 99.9 97.2 86.8 rem rem
    Mn - - <0.0005 -0.01 <0.01 0.017 0.01 -
    Ni - - <0.0005 0.005 0.05 <0.001 - -
    Ti - - <0.0005 0.005 <0.01 0.015 - -
    Ag - - - 0.002 0.05 <0.001 - -
    Bi - - - -0.009 - - - -
    In - - - 0.013 0.4 <0.001 - -
    Sb - - - 0.01 0.22 <0.001 0.03 -
    Tl - - - 0.006 0.03 0.007 - -

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案