<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 标样目录 > 进口标样
    美国加联-铝合金标样-511X G10H4 C

    发表时间:2021年05月04日 阅读次数:

     

    美国加联-铝合金标样-511X G10H4 C

     

    标样编号 511X G10H4 C 511X G6012A 511X G6023 A 54X G231H1 D/50 54X G231H2 C 54X G231H3 C 511X G05H3 H 511X G6065 A 511X G6012 514X 9091.1C 511X G05H4 F
    研制单位 MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH
    分类 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱
    基体 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基
    牌号 520 - 6023 - 413 - - - 6012 - -
    名称 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金
    Be 0.0061 0.011 0.002 0.0018 0.0146 0.0003 0.0074 0.0011 0.0072 - 0.014
    Cr 0.083 0.0223 0.0054 0.107 0.0469 0.063 0.095 0.0759 0.269 <0.005 0.029
    Cu 0.163 0.351 0.451 1.141 0.868 0.42 0.093 0.214 0.114 0.046 0.056
    Fe 0.193 0.71 0.51 0.945 0.131 0.393 0.41 0.74 0.285 0.081 0.14
    Mg 10.24 0.712 0.512 0.342 0.159 0.039 3.97 1.18 1.1 *0.001 5.1
    Mn 0.228 0.424 0.556 0.0568 0.191 0.477 0.4 0.131 0.91 6.93 0.55
    Ni 0.117 0.048 0.036 0.349 0.171 0.0932 0.09 0.0144 0.0154 *0.0026 0.04
    Pb 0.08 0.211 0.011 0.096 0.082 0.008 0.107 0.031 1.1 0.016 0.15
    Si 0.244 0.768 1.21 10.52 11.6 13.17 0.21 0.495 1.35 0.035 0.11
    Sn 0.075 1.88 1.037 0.156 0.127 0.0139 0.096 0.0251 0.04 0.013 0.14
    Sr - - - 0.01 *0.0006 - - - - - -
    Ti 0.155 0.197 0.0117 0.0233 0.085 0.128 0.25 0.112 0.016 0.0017 0.048
    Zn 0.117 0.06 0.026 0.726 0.397 0.13 0.092 0.164 0.255 0.029 0.062
    Zr - 0.048 0.011 - - - - 0.144 0.032 0.184 -
    Bi - 0.701 0.353 - - - - 1.27 0.552 - -

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案