<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 标样目录 > 进口标样
    WELL GROUP铝合金标样-54X G25DX A

    发表时间:2021年05月04日 阅读次数:

     

    WELL GROUP铝合金标样-54X G25DX A

     

    标样编号 54X G25DX A 55X G04HXA 164X ALSUS8 55X A30J1 H 55X A30J4 G 55X A30J5 A 55X G02DX A 55X G02DY A 55X G26H5 E 55X G28J1 Z 55X G28J2 T
    研制单位 MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH
    分类 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱
    基体 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基
    牌号 356 319 - - - - A383 - - - -
    名称 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金
    Ag *0.0004 0.003 0.09 - - - 0.0052 0.0102 - - -
    Be - 0.0006 0.015 0.0043 - 0.0029 0.002 0.0012 - - *0.0002
    Ca 0.0048 0.0011 <0.001 - - 0.0053 *0.001 -0.0011 - - -
    Co - 0.006 0.025 0.091 - 0.0396 0.0108 0.0195 0.015 0.119 0.0029
    Cr 0.0053 0.0165 0.06 0.031 0.0752 0.069 0.0321 0.063 0.0394 0.319 0.088
    Cu 0.02 3.4 0.75 5.75 3.21 4.51 2.33 3.67 1.4 1.82 1.44
    Fe 0.0792 0.28 0.25 1.07 0.511 0.727 0.773 0.591 0.199 0.678 0.516
    Mg 0.402 0.063 0.9 1.03 0.508 0.722 0.118 0.309 1.41 1.26 0.902
    Mn 0.0302 0.193 0.45 0.132 0.35 0.213 0.247 0.107 0.495 0.024 0.231
    Ni 0.0084 0.302 0.12 0.014 0.164 0.209 0.206 0.109 1.13 2.47 1.63
    Pb 0.0018 0.0125 0.001 0.135 0.0257 0.084 0.029 0.062 0.0108 0.0036 0.058
    Sb - 0.0053 0.03 - - - - 0.0199 - - 0.03
    Si 7.2 5.78 9.5 14.6 16.4 17.08 9.58 11.31 11.38 14.33 15.04
    Sn 0.0011 0.0112 0.13 0.006 0.019 0.0776 0.0288 0.0747 0.035 0.182 0.136
    Sr - - 0.07 - - - - - - - -
    Ti 0.1519 0.176 0.02 0.194 0.0231 0.07 0.041 0.0687 0.018 0.104 0.065
    Zn 0.0354 0.492 0.25 0.233 0.067 0.693 1.03 0.153 0.008 0.258 0.292
    Zr 0.0065 0.0278 0.025 - - - 0.0103 0.0218 - - -
    Cd - 0.0048 - - - - 0.0011 0.0032 - - 0.0023
    Ga 0.0209 - - - - - - - - - -
    V 0.008 0.0183 - 0.0114 0.02 - 0.0129 0.025 0.0169 0.0095 0.0221
    Bi - 0.0058 - 0.015 - 0.01 0.02 0.01 0.0201 - -
    P 0.0009 *0.0023 - *0.004 *0.003 0.016 0.0053 *0.01 - *0.0048 -

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案