<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 标样目录 > 进口标样
    WELL GROUP海德鲁低合金铝标样-V 1105

    发表时间:2021年05月04日 阅读次数:

     

    WELL GROUP海德鲁低合金铝标样-V 1105

     

    标样编号 V 1101 V 1104 V 1105 V 2405 V 2001 V 2002-1 V 1108 V 1409-1 V 2407 V 2413 V 2415
    分类 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱
    基体 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基
    牌号 - 5210 - - - 6060 - 8011 3012 - -
    名称 低合金铝 低合金铝 低合金铝 低合金铝 低合金铝 低合金铝 低合金铝 低合金铝 低合金铝 低合金铝 低合金铝
    Be - <0.0001 - - - - - - - - -
    Cr - <0.001 - 0.001 0.0015 0.0014 - 0.048 0.067 <0.001 <0.001
    Cu 0.014 0.0042 0.0025 0.013 0.0055 0.0074 0.0001 0.09 0.031 0.036 0.017
    Ni - <0.0005 - - - 0.0015 - 0.049 0.001 - -
    Fe 0.007 0.0033 0.007 0.52 0.13 0.19 0.001 0.68 0.52 0.42 0.54
    B - - - - - - - - 0.005 - -
    Zr - - - - - 0.0025 - 0.0029 0.0026 - -
    Ga - - - - - - - 0.05 - - -
    Li - - - - - 0.0006 - - - - -
    Mg 0.75 0.36 0.79 0.007 0.41 0.44 0.26 0.05 0.013 0.027 0.25
    Mn 0.002 0.0004 0.0006 0.31 0.024 0.011 0.0001 0.047 0.89 0.97 0.87
    Na - - - - - 0.0007 - - - - -
    Pb - - - - - - - 0.045 0.002 0.0009 -
    Si 0.013 0.0073 0.0065 0.1 0.52 0.48 0.0055 0.56 0.2 0.5 0.35
    Sn - - - - - - - 0.049 - - -
    Ti 0.006 <0.0002 - 0.005 0.0055 0.012 0.0002 0.033 0.013 0.009 0.03
    V - - - - - 0.0018 - 0.031 - - -
    Zn 0.054 0.0048 0.0035 0.025 0.0062 0.018 0.0007 0.052 0.039 0.004 0.035

    HYDRO-GERMANY

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案