<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 标样目录 > 进口标样
    美国加联-HYDRO铝合金标样-V1102

    发表时间:2021年05月04日 阅读次数:

     

    美国加联-HYDRO铝合金标样-V1102

     

    标样编号 V 1102 V 1305 V 2600 V 2601 V 2602 V 2603-2 V 2610 V 2611 V 2612 V 2008 V 2100-1 V 2100-2 V 2101 V 2102
    分类 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱
    基体 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基
    名称 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金 铝合金
    Ca - - - - - - - - - - 0.0012 0.0012 0.0009 0.0015
    Cr - - <0.01 <0.005 <0.01 0.003 <0.003 0.003 0.003 0.0011 0.18 0.18 0.1 0.043
    Cu 0.011 0.0018 0.014 0.009 0.006 0.01 <0.003 0.003 0.003 0.045 0.015 0.053 0.053 0.2
    Pb - - - - - - - - - - 0.002 - 0.0043 -
    Fe 0.014 0.025 0.09 0.18 0.25 0.24 0.28 0.22 0.17 0.15 0.88 0.9 0.36 0.43
    Li - - - - - - 0.005 0.0015 0.0008 0.0004 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005
    Mg 1.1 1.49 9.35 8.8 7.95 10.5 8.3 9 9.6 1.06 1.19 1.19 0.82 0.45
    B - - - - 0.0008 <0.0005 - - - - - - - 0.0002
    Mn 0.0012 0.0095 0.11 0.32 0.48 0.23 0.2 0.27 0.33 0.035 0.32 0.32 0.6 1.07
    Na - - - - - - 0.003 0.0012 <0.001 0.0008 0.0011 0.001 0.0008 0.001
    Ni - - <0.01 <0.01 <0.01 0.015 - - - 0.0007 - - - -
    Si 0.02 0.072 0.26 0.22 0.1 0.16 0.74 0.83 0.95 0.21 0.89 0.89 1.44 1.82
    Be - - 0.0015 0.0045 0.0032 0.0033 - - - - 0.006 0.0058 0.0009 0.0038
    Ti 0.009 0.007 0.14 0.1 0.05 0.02 0.046 0.035 0.026 0.027 0.041 0.042 0.023 0.03
    Zn 0.037 0.018 0.012 0.025 0.058 0.05 0.027 0.008 0.017 0.055 0.22 0.22 0.066 0.05

    德国海德鲁

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案