<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 标样目录 > 进口标样
    美国加联-稀土镁合金化学标样-C65XMgB20

    发表时间:2021年05月04日 阅读次数:

     

    美国加联-稀土镁合金化学标样-C65XMgB20

     

    标样编号 C65XMgB30 C68X MGH40A C68X MgL10A C65X MGA110B C67X MgF30A C65X MgB20C C65X MgB40C C66X MgD10B C65X MgA10J C67X MgK30A C67X MgK20A C65XMgB20
    研制单位 MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH
    分类 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学
    基体 镁基 镁基 镁基 镁基 镁基 镁基 镁基 镁基 镁基 镁基 镁基 镁基
    牌号 - - - - - AZ31B - - - - - AZ31B
    名称 稀土镁合金 稀土镁合金 稀土镁合金 稀土镁合金 稀土镁合金 稀土镁合金 稀土镁合金 稀土镁合金 稀土镁合金 稀土镁合金 稀土镁合金 稀土镁合金
    Ag *0.002 2.05 1.41 *0.0002 - 0.0098 0.0046 - 0.012 - - -
    Hg - - - 0.006 - - - - - - - -
    Al 3.21 0.004 0.002 3.63 0.01 2.67 3.86 0.147 5.45 4.56 3.84 2.32
    Be 0.003 - - 0.0022 - 0.0008 0.0033 - 0.006 0.0007 0.0025 -
    Pr - - - - - - - - - 0.069 0.053 -
    Ca 0.029 - - *0.09 0.006 0.011 0.001 - 0.029 - - 0.008
    Cd 0.011 - - 0.0014 - 0.0114 0.00016 - 0.013 - - -
    Nd - - - - - - - 0.064 - 0.175 0.125 -
    Ce - - - -0.0005 - 0.0009 0.0003 0.065 0.009 0.83 0.7 -
    Cu 0.021 0.03 0.013 0.0496 0.03 0.113 0.0183 0.066 0.221 0.0017 0.0041 0.096
    R.E. - 2.4 2.09 - 2.4 - - - - - - -
    Fe 0.007 0.001 0.009 0.0048 0.009 *0.01 *0.009 0.0029 0.021 0.0024 0.0016 0.015
    Gd - - - - - - - - - 0.038 0.053 -
    La 0.007 - - *0.0005 - 0.0007 *0.0001 0.031 0.007 0.374 0.34 0.013
    Th - - 0.24 - - - - - - - - -
    Mn 0.012 0.015 0.016 0.047 0.015 0.333 0.031 0.125 0.06 0.516 0.534 0.44
    Pb 0.004 - - 0.0183 0.017 0.0036 0.0037 0.026 0.012 - - 0.012
    Si 0.011 0.002 0.001 -0.024 0.005 0.069 0.037 *0.073 0.2 0.068 0.057 0.06
    Sn 0.005 - - 0.093 0.006 0.0047 0.005 0.026 0.072 - - 0.012
    Zn 0.6 0.17 0.009 1.59 3.18 0.95 0.333 1.19 1.26 0.05 0.132 0.95
    Ti - - - - - 0.0003 *0.0008 - *0.005 - - -
    Zr - 0.46 0.54 - 0.48 <0.001 <0.001 - *0.0015 - - -
    Ni 0.0019 0.004 0.005 0.0134 0.002 0.0027 0.0003 0.0162 0.021 0.0016 0.0033 0.005

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案