<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 标样目录 > 进口标样
    WELL GROUP-非稀土镁合金化学标样-C65X MGA

    发表时间:2021年05月04日 阅读次数:

     

    WELL GROUP-非稀土镁合金化学标样-C65X MGA

     

    标样编号 C64X MGQ40 A C64X MGQ60 A C64X MGQ70 A C64X MGQ80 A C65X MGA110 A C65X MGA120 A C65X MGA130 A C65X MGA140 A C65X MGA150 A C65X MGA160 A C65X MGA170 A C63X MgE20B C66X MgD50A C66X MgC50A
    研制单位 MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH
    分类 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学
    基体 镁基 镁基 镁基 镁基 镁基 镁基 镁基 镁基 镁基 镁基 镁基 镁基 镁基 镁基
    牌号 AM60A AS21A AS41A AZ10-mod - - - AZ91D - - - - AZ63 -
    名称 非稀土镁合金 非稀土镁合金 非稀土镁合金 非稀土镁合金 非稀土镁合金 非稀土镁合金 非稀土镁合金 非稀土镁合金 非稀土镁合金 非稀土镁合金 非稀土镁合金 非稀土镁合金 非稀土镁合金 非稀土镁合金
    Sn 0.0282 0.0055 0.0096 0.0022 0.093 0.0021 0.043 0.0085 0.0021 0.028 0.005 0.0024 0.104 0.0051
    Ag - - - - *0.0002 0.0128 0.0074 0.0016 0.03 0.0035 0.0064 0.009 0.044 -
    Al 6.5 2.31 4.02 1.03 3.63 5.68 7.45 9.09 10.67 6.78 4.2 0.0432 0.04 0.072
    La - - - - *0.0005 0.0007 0.0021 0.0111 0.0048 0.0012 - - - -
    Pb 0.0322 0.006 0.0126 0.0008 0.019 0.01 0.0085 0.006 0.0051 0.05 0.0009 0.002 0.097 0.0281
    Be 0.00029 0.0007 0.00042 0.00015 0.0021 *0.0036 -0.01 0.0029 0.0062 0.0011 - - - -
    Ca - - - - 0.102 0.037 0.0064 0.016 *0.0014 0.0024 0.021 0.0015 *0.03 -
    Hg - - - - 0.006 *0.016 *0.033 *0.082 0.011 0.005 - - - -
    Cd - - - - 0.0014 0.0121 0.0055 0.0014 0.0034 0.0066 0.0049 0.0009 - -
    Ce - - - - *0.0005 0.0009 0.0024 0.012 0.0069 0.0017 - - - -
    Cu 0.31 0.0045 0.0167 0.0019 0.0496 0.266 0.125 0.0102 0.0273 0.099 0.0215 0.0203 2.88 0.0286
    Fe 0.004 -0.004 0.0028 0.0018 0.0048 0.0053 *0.008 0.008 0.01 0.0073 0.0069 0.002 0.008 0.0008
    Mn 0.183 *0.26 *0.43 0.7 0.044 0.198 0.092 0.282 0.067 0.271 0.203 1.75 0.307 1.17
    Ni 0.0068 0.0026 0.0053 0.0004 0.0134 0.0148 0.0039 0.0082 0.0026 0.0057 0.0141 0.0035 0.012 0.0111
    Si 0.067 -0.97 -1.05 0.045 0.022 0.0142 0.022 0.08 0.034 0.023 0.33 0.019 0.134 0.026
    Zn 0.188 0.072 0.061 0.0442 1.59 3.18 0.925 0.685 0.348 4.03 0.128 0.0245 6.25 6.61

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案