<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 标样目录 > 进口标样
    美国加联-铅合金光谱标样-168X

    发表时间:2021年05月05日 阅读次数:

     

    美国加联-铅合金光谱标样-168X

     

    标样编号 168X Pb SUSPM1 B 168X Pb SUS6 B 82X PAG1.5R E 82X PAG2.5R D 85X PSb8 B 85X YUM A 83X CU06 A 85X CADLA 85X M2 A 85X MS2X A 85X N35 A 85X PSb10 B
    分类 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱
    基体 铅基 铅基 铅基 铅基 铅基 铅基 铅基 铅基 铅基 铅基 铅基 铅基
    规格 Disc ~48 x ~28 Disc ~45 x 40 Disc 40 x 15 Disc 40 x 15 Disc 40 x 15 Disc ~40 x ~15 Disc ~40 x ~15 Disc 40 x ~15 Disc ~38 x ~15 Disc ~38 x ~15 Disc ~38 x ~15 Disc 40 x 15
    名称 铅合金 铅合金 铅合金 铅合金 铅合金 铅合金 铅合金 铅合金 铅合金 铅合金 铅合金 铅合金
    Ag 0.004 0.04 1.55 2.21 0.0049 0.002 0.002 0.0076 0.0016 0.0043 0.0011 0.002
    Co 0.00005 - - - - - - - - - - -
    Zn - 0.002 0.004 0.002 <0.001 0.0001 - -0.0018 -0.0001 0.0003 0.00013 0.015
    Ir 0.0002 - - - - - - - - - - -
    Pd 0.002 - - - - - - - - - - -
    As 0.0002 0.025 0.006 0.01 0.0352 0.31 - 0.0065 0.259 0.176 0.201 0.127
    Au 0.0035 0.001 - - - - - - - - - -
    Cd - 0.015 - - 0.001 0.0003 - 1.69 0.0003 0.0002 0.00013 0.0018
    Cu 0.0005 0.1 0.27 0.26 0.0169 0.023 0.055 0.0093 0.0281 0.0277 0.0246 0.169
    Fe 0.0001 <0.001 - - - - - *0.0006 *0.0002 *0.0001 *0.0001 -
    In - 0.01 - - - - - - - - - -
    Pt 0.0055 - - - - - - - - - - -
    Rh 0.0012 - - - - - - - - - - -
    Ru 0.0001 - - - - - - - - - - -
    Tl 0.001 0.03 - - - - - - - - - -
    Ni 0.0003 0.003 - - 0.0016 0.0007 - *0.0005 0.0005 0.0004 0.00058 0.0027
    S 0.0002 0.0005 - - 0.005 0.006 - - *0.0008 *0.0002 0.007 <0.001
    Sb 0.0001 0.12 0.39 0.25 8.04 2.46 - 1.54 1.847 1.367 3.42 10
    Se - 0.003 - - 0.0022 0.0007 0.0005 *0.0011 0.0247 0.0334 0.0004 0.002
    Sn - 0.15 0.038 0.082 0.041 0.004 - 0.01 0.071 0.392 0.044 0.09
    Te 0.0001 0.0005 - - 0.0043 - - 0.003 - - - 0.0037
    Bi 0.01 0.22 0.062 0.13 0.0178 0.014 0.013 0.0169 0.0141 0.0188 0.013 0.041

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案