<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 标样目录 > 进口标样
    WELL GROUP-真空炉渣标样-DH

    发表时间:2021年05月15日 阅读次数:

     

    WELL GROUP-真空炉渣标样-DH

     

    标样编号 DH 5111 DH 5113 DH 5115 DH 5116 DH 5117 DH 5118 DH 5119 DH 5120 DH 5121
    标样编号 DH 5111 DH 5113 DH SX5115 DH 5116 DH 5117 DH 5118 DH SX51-19 DH SX51-20 DH SX51-21
    分类 真空炉渣 真空炉渣 真空炉渣 真空炉渣 真空炉渣 真空炉渣 真空炉渣 真空炉渣 真空炉渣
    名称 Vacuum Slag Vacuum Slag Vacuum Slag Vacuum Slag Vacuum Slag Vacuum Slag Vacuum Slag Vacuum Slag Vacuum Slag
    S 0.82 1.146 1.27 - 0.28 0.47 0.188 0.281 0.369
    Cr - - 0.008 - - - - - 0.039
    SiO2 7.38 11.89 2.711 9.36 5.62 8.65 8.3 8.13 7.63
    K2O - 0.005 - 0.01 0.01 - 0.012 0.011 0.011
    Na2O 0.003 0.008 - - - - - - -
    NiO - - - 0.004 - - - - -
    SrO 0.037 - 0.028 0.036 0.036 0.031 0.033 0.032 0.031
    BaO - - - - 0.014 0.014 - - -
    ZrO2 0.021 - 0.015 - - - 0.24 0.23 0.232
    Nb205 - - - - - - 0.27 0.202 0.109
    Al2O3 30.82 20.09 38.33 18.05 20.34 24.62 17.04 20.33 23.56
    CaO 55.38 57.89 46.8 55.52 54.57 50.62 53.43 52.9 51.14
    Nb2O5 - - - 0.111 0.124 0.053 - - -
    Cr2O3 - - - 0.068 0.092 0.111 0.075 0.039 -
    MgO 3.78 4.9 7.89 9.98 11.23 11.58 10.84 11.68 11.98
    TiO2 0.243 2.18 0.122 1.38 1.18 0.78 1.37 1.28 0.869
    V2O5 - - - 0.021 0.129 0.012 0.053 0.016 0.012
    Fe 0.361 0.295 0.32 1.86 2.13 0.92 2.54 1.55 1.27
    P2O5 <0.006 <0.004 - 0.055 0.042 0.018 0.102 0.039 0.028
    Mn 0.127 0.098 0.077 1.3 1.93 0.896 2.48 1.27 0.769

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案