<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 标样目录 > 进口标样
    WELL GROUP-锰渣标样-DH

    发表时间:2021年05月15日 阅读次数:

     

    WELL GROUP-锰渣标样-DH

     

    标样编号 DH 7401 DH 7404 DH 7402 DH 7403
    标样编号 DH 7401 DH SX74-04 DH SX74-02 DH SX74-03
    分类 锰渣 锰渣 锰渣 锰渣
    名称 Manganese Slag Manganese Slag Manganese Slag Manganese Slag
    Mn 16.86 2.66 - 4.93
    S 0.421 0.959 0.114 0.818
    Fe2O3 - - 3.96 -
    Y2O3 - 0.014 - -
    ZrO2 0.015 0.035 - 0.039
    SnO2 - - 0.386 -
    H2O(900℃) - - 0.077 0.062
    SiO2 15.49 37.39 11.01 43.23
    Na2O -0.107 - 0.133 0.433
    ZnO 0.008 - 45.16 -
    NiO 0.004 - - -
    SrO - 0.109 - 0.083
    Mn3O4 - - 0.113 -
    Ba - 0.925 - -
    Al2O3 7.78 24.61 5.99 19.84
    CaO 32.27 26.16 0.405 15.95
    MgO 7.69 7.04 0.118 12.34
    TiO2 1.01 0.164 0.274 0.1
    V2O5 0.082 - - -
    Fe 7.64 0.086 - 0.088
    P2O5 0.267 - 14.03 -
    CuO 0.002 - 7.02 -
    C - - 11.92 -
    CO2 - - - 0.032
    Cr2O3 0.062 0.007 0.086 0.007
    K2O 0.105 0.63 0.164 1.3

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案