<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 标样目录 > 进口标样
    美国加联-铝合金光谱标样-JSS 7003-N-DC

    发表时间:2021年05月15日 阅读次数:

     

    美国加联-铝合金光谱标样-JSS 7003-N-DC

     

    标样编号 JSS 7003-N-DC JSS 63S-N-DC3 JSS 7075-N-DC2 JSS 7N01-N-DC JSS AC1A-N-DC1 JSS AC2A-N-DC1 AJ 037 JSS AC4A-N-DC4 JSS AC4D-N-DC2 JSS AC7A-N-DC1 JSS AC7B-N-DC2 JSS ADC12-N-DC1 JSS HP-N-DC2 JSS 7003-N-DC2
    分类 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱
    基体 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基
    Cr 0.208 0.052 0.205 0.113 0.0017 0.06 0.053 0.05 0.053 0.098 0.095 0.033 <0.0001 -
    Mg 0.768 0.655 2.51 1.5 0.069 0.198 0.528 0.512 0.539 4.5 10.17 0.04 <0.0001 0.747
    Be 0.003 - 0.0027 <0.0002 - - - - - 0.0048 0.0046 - - -
    Bi - - - - - - 0.0092 0.011 - - - - - -
    Ca - - - - - 0.0012 0.009 -0.006 0.0029 - 0.0023 0.015 <0.0001 -
    Sb - - - - - 0.0001 - -0.0086 - - - - - -
    Zr 0.183 - 0.142 0.101 - - - - - - - - - 0.225
    Na - - - - - 0.0004 0.0007 - -0.0028 - - - <0.0001 -
    B - - - - - - - - - - - - <0.0001 -
    P - - - - - 0.0003 0.0012 -0.004 0.0007 - - - - -
    Mn 0.203 0.013 0.112 0.613 0.099 0.464 0.382 0.523 0.103 0.52 0.201 0.041 <0.0001 0.0016
    Ni 0.046 0.048 0.045 0.01 0.101 0.19 0.051 0.06 0.05 0.051 0.049 0.033 <0.0001 -
    Pb - - - - <0.0005 - 0.048 0.051 - 0.049 0.05 - - -
    Si 0.263 0.407 0.199 0.106 0.322 4.41 7.13 9.74 5.63 0.612 0.217 11.85 0.001 0.14
    Sn - - - - <0.0005 0.054 0.048 0.05 - 0.046 0.048 - - -
    Ti 0.081 0.013 0.024 0.08 0.093 -0.1 -0.204 0.111 0.107 0.108 0.104 0.042 <0.0001 0.023
    V 0.0047 0.012 0.0043 0.0019 0.0005 - - 0.018 - - - - <0.0001 -
    Zn 5.3 0.058 5.8 4.26 0.013 0.203 0.104 0.102 0.102 0.153 0.102 0.037 <0.0001 6.56
    Cu 0.217 0.054 1.5 0.055 4.42 3.82 3.98 0.198 1.5 0.094 0.079 3.02 <0.0001 0.211
    Fe 0.301 0.196 0.3 0.163 0.321 0.511 0.296 0.568 0.149 0.561 0.299 0.247 0.0001 0.263

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案