<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 标样目录 > 进口标样
    美国加联-铝基光谱标样-NH41-NA6

    发表时间:2021年05月15日 阅读次数:

     

                                                                                                     美国加联-铝基光谱标样-NH41-NA6

     

    标样编号 NH41-NA6 AC9A-NA1 JSS AC9A-NA2 JSS AC9A-NA3 JSS AC9A-NA4 AC9B-NA1 JSS AC9B-NA2 JSS AC9B-NA3 JSS ADC10-N-DC3 JSS HP-4001/HP-4000a JSS HP-4002 JSS AC4C-N-DC15 JSS ADC12-N-DC14
    分类 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱
    基体 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基
    Zr - - - - - - - - - 0.0032 0.003 - -
    Na - - - - - - - - *0.0029 - - 0.001 -
    Cd - - - - - - - - - - - - 0.0022
    Co - - - - - - - - 0.0055 - - - -
    Cr 0.191 0.129 0.129 0.129 0.129 0.213 0.213 0.213 0.103 0.0032 0.003 0.011 0.021
    Bi - - - - - - - - 0.0095 - - 0.016 0.0058
    Ca *0.0038 - - - - - - - 0.0027 - - 0.001 *0.003
    Sb - - - - - - - - 0.0095 - - 0.101 -
    Cu 3.34 1.13 1.13 1.13 1.13 1.5 1.5 1.5 3.53 0.0027 0.0031 0.016 1.99
    V - - - - - - - - 0.024 0.0023 0.003 0.011 -
    Zn 0.794 0.1 0.1 0.1 0.1 0.186 0.186 0.186 0.308 0.0043 0.0031 0.018 0.891
    Be - - - - - - - - - - 0.003 - -
    Fe 0.921 *0.872 *0.899 *0.902 *0.907 *0.72 *0.73 *0.755 0.486 0.0027 0.0031 0.115 0.801
    Ga - - - - - - - - 0.0091 0.0052 0.0033 0.0077 -
    P 0.0065 0.016 *0.016 0.016 0.016 0.013 0.013 0.013 0.0049 - - 0.0014 -
    Sr - - - - - - - - *0.0065 - - 0.0031 -
    Ni 0.039 1.01 1.01 1.01 1.01 1.41 1.41 1.41 0.103 0.0029 0.0031 0.016 0.144
    Pb 0.039 0.048 0.048 0.048 0.048 0.102 0.102 0.102 0.055 - - 0.081 0.098
    Si 15.51 23.9 23.9 23.9 23.9 20.6 20.6 20.6 9.3 0.0036 0.003 7.53 11.92
    Sn 0.038 0.055 0.055 0.055 0.055 0.105 0.105 0.105 0.067 - - 0.076 0.102
    Ti 0.098 0.102 0.102 0.102 0.102 0.148 0.148 0.148 0.056 0.0027 0.0032 *0.02 0.045
    Mg 0.802 1.45 1.42 1.38 1.34 0.997 0.977 0.953 0.138 0.0019 0.0028 0.547 0.185
    Mn 0.478 0.189 0.189 0.189 0.189 0.463 0.463 0.463 0.281 0.0036 0.0034 0.014 0.244

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案