<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 标样目录 > 进口标样
    WELL GROUP-铝合金光谱标样-V2600-V2652

    发表时间:2021年05月24日 阅读次数:

     

     

    WELL GROUP-铝合金光谱标样-V2600-V2652

     

    标样编号 V 2600 V 2601 V 2602 V 2603-2 V 2610 V 2611 V 2612 V 2652-2
    分类 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱
    基体 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基 铝基
    规格 60x 20 60x 20 60x 20 60x 20 60x 20 60x 20 60x 20 60x 20
    B - - 0.0008 <0.0005 - - - <0.0002
    Be 0.0015 0.0045 0.0032 0.0033 - - - 0.00316
    Bi - - - - - - - 0.00017
    Cu 0.014 0.009 0.006 0.01 <0.003 0.003 0.003 0.0472
    Ca - - - - - - - 0.00045
    Cd - - - - - - - 0.00139
    Cr <0.01 <0.005 <0.01 0.003 <0.003 0.003 0.003 0.00541
    Zr - - - 0.16 - - - 0.00429
    Mg 9.35 8.8 7.95 10.5 8.3 9 9.6 7.75
    Al - - - - - - - 89
    Sn - - - - - - - 0.00315
    Fe 0.09 0.18 0.25 0.24 0.28 0.22 0.17 0.831
    Ga - - - - - - - 0.0102
    Li - - - - 0.005 0.0015 0.0008 0.00072
    Mn 0.11 0.32 0.48 0.23 0.2 0.27 0.33 0.513
    Na - - - - 0.003 0.0012 <0.001 0.00086
    Ni <0.01 <0.01 <0.01 0.015 - - - 0.00537
    Pb - - - - - - - 0.00342
    Si 0.26 0.22 0.1 0.16 0.74 0.83 0.95 1.765
    Sr - - - - - - - 0.00054
    Ti 0.14 0.1 0.05 0.02 0.046 0.035 0.026 0.0595
    V - - - - - - - 0.00843
    Zn 0.012 0.025 0.058 0.05 0.027 0.008 0.017 0.0225

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案