<u id="qvbrf"><noframes id="qvbrf">

   <ol id="qvbrf"></ol>
 1. <menu id="qvbrf"><noframes id="qvbrf"><mark id="qvbrf"></mark>
   1. <menu id="qvbrf"></menu>
   2. Welcome Guest
    Search
    Home > 标样目录 > 进口标样
    WELL GROUP-高合金钢标样-DSZU C21

    发表时间:2021年07月10日 阅读次数:

     

    WELL GROUP-高合金钢标样-DSZU C21

     

    标样编号 DSZU C21 DSZU C22 DSZU C24 DSZU C25 DSZU C31 DSZU C32 DSZU C33 DSZU C35 DSZU C34
    分类 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱 光谱
    基体 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基 铁基
    Ti - - - - *0.05 *0.05 *0.05 *0.05 *0.05
    As 0.005 0.051 0.014 0.093 0.012 0.008 0.021 0.064 0.042
    B *0.002 *0.03 *0.007 *0.03 *0.016 *0.02 *0.02 *0.002 *0.005
    C *0.4 *0.4 *0.4 *0.3 *0.1 *0.1 *0.1 *0.1 *0.1
    Ca *0.001 *0.002 *0.003 *0.004 *0.0075 *0.005 *0.0004 *0.001 *0.001
    V *0.03 *0.03 *0.03 *0.03 - - - - -
    Cr *13 *13 *13 *13 *17 *17 *17 *16 *16
    Cu *0.2 *0.5 *0.3 *0.7 *0.2 *0.2 *0.3 *0.5 *0.4
    Mn *0.1 *0.1 *0.1 *0.1 *1.4 *1.2 *1.1 *1.1 *1
    Mo *0.1 *0.1 *0.1 *0.1 *0.8 *1 *1.2 *1.4 *1.1
    N *0.03 *0.04 *0.12 *0.1 *0.038 *0.04 *0.14 *0.02 *0.11
    Ni *1.2 *1.5 *1.5 *1.6 *10 *11 *16 *11 *12
    P *0.02 *0.02 *0.02 *0.02 *0.03 *0.03 *0.03 *0.03 *0.03
    Pb 0.0002 0.023 0.0017 0.038 0.0017 0.0005 0.0046 0.086 0.015
    Sb 0.0011 0.05 0.01 0.094 0.007 0.0015 0.015 0.058 0.033
    Si *0.3 *0.2 *0.2 *0.3 *0.8 *0.6 *1 *0.3 *0.3
    Sn 0.003 0.051 0.011 0.095 0.01 0.006 0.02 0.064 0.039
    Zn 0.0026 0.019 0.0035 0.034 0.028 0.015 0.019 0.058 0.041

     

    Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved
    京ICP备09017084 海淀公安局备案